4 fokuserede indsatsområder
Til glæde for borgerne i Sjælør & Sydhavnen i 2017 - 2020 Den boligsociale helhedsplan for Sjælør - Sydhavnen
Afdelinger
0-17 årige
Indbyggere
FÆLLESSKABERNE er navnet på den boligsociale helhedsplan for områderne Sjælør og Sydhavnen i København.

Helhedsplanen er en 4-årig boligsocial indsats, der gennem målrettede indsatsområder har til formål at styrke områdets sammenhængskraft gennem involvering af borgere, kommune, politikere og øvrige relevante aktører.

Helhedsplanen har fokus på følgende 4 indsatsområder:

image
Indsatsområde

Tryghed
og trivsel

Vi vil nedbringe antallet af udsættelser, nabostridigheder og konflikter. Fokus er på beboernes tryghed og trivsel
Mere information
image
Vi vil øge andelen af unge med ungdomsuddannelser og øge beskæftigelsen. Vi rådgiver ift. erhvervskompetencegivende uddannelser
Mere information
image
Vi vil støtte udsatte familier i forhold til deres kontakt til kommunale forvaltninger. Familierne skal tage ansvaret.
Mere information
image
Vi vil sikre at børn og unge inspireres gennem mødet med rollemodeller fra deres nærmiljø. Således inspireres de til at træffe de rigtige valg.
Mere information
VIDSTE DU, AT...

Mere end 20 frivillige er tilknyttet Fællesskabernes lektiecafeer
FÆLLESSKABERNES VÆRDIER
Strategi | Succes | Passion Respekt | Empowerment
VIDSTE DU, AT...

Fællesskaberne arbejder tæt sammen med områdets institutions og foreningsliv
  • | Den nye boligsociale helhedsplan for Sjælør & Sydhavnen 2017-2020

Fællesskaberne