| Aktuelle aktivitetstilbud

image
FOREBYGGELSE OG FORÆLDREANSVAR

Familiekurser og temaarrangementer

I samarbejde med Ellebjerg skole arrangeres familiekurser, hvor indholdet defineres sammen med lærere og forældre.
Læs mere om aktiviteten
image
FOREBYGGELSE OG FORÆLDREANSVAR

Bydelsmødre

Bydelsmødrene er kvinder, der frivilligt støtter andre kvinder i lokalområdet gennem 1) individuelle samtaler, 2) Brobygning til kommunale og lokale institutioner og 3) temaarrangementer.
Læs mere om aktiviteten
image
FOREBYGGELSE OG FORÆLDREANSVAR

Familierådgivning

Det er formålet med den sociale viceværts familierådgivning, at familier støttes, så de får mulighed for at tackle udfordringerne i deres eget liv og kender deres muligheder for hjælp og støtte bedre.
Læs mere om aktiviteten