| Aktuelle aktivitetstilbud

image
TRYGHED & TRIVSEL

Forhindre udsættelser

Den sociale vicevært koordinerer med boligselskaberne i forbindelse med fogedudsættelser.
Læs mere om aktiviteten
image
Den sociale vicevært tilbyder støtte i naboklagesager via konflikthåndtering, mægling, opgangsmøder og infomøder.
Læs mere om aktiviteten
image
TRYGHED & TRIVSEL

Naboskabs uddannelse

Naboskabsuddannelsen er et kort uddannelsesforløb for beboere på tværs af boligafdelingerne.
Læs mere om aktiviteten
image
TRYGHED & TRIVSEL

Børnebestyrelser

Børnebestyrelsen er en aktivitet med fokus på beboerdemokrati i børnehøjde. Her har lokale børn mulighed for at få indflydelse på deres boligområde.
Læs mere om aktiviteten
image
TRYGHED & TRIVSEL

Danskundervisning

Fællesskaberne har i samarbejde med Niels Brock et tilbud om danskundervisning for tosprogede beboere. Kurset varer 20 uger med en ugentlig undervisningsgang. Der er løbende optag.
Læs mere om aktiviteten