25. SEPTEMBER 2018

 

REFERAT FRA BORGERMØDE D. 12. SEPTEMBER 2018

Skrevet af Allan Lund, social vicevært i Fællesskaberne

 

 

Fællesskabernes medarbejder, social vicevært Allan Lund, var til stede under Borgermødet tirsdag d. 12. september, arrangeret af Kgs. Enghave Lokaludvalg. Mødet havde fokus på de udfordringer, som er opstået i forbindelse med lukningen af Mozarts Plads, og var inddelt i tre oplæg med en efterfølgende debat. 
 

De respektive oplæg behandlede følgende: 

Sociale opfordringer 

Fællesskabende ideer 

Sanitære opfordringer 
 

Formålet ved mødet var at give mulighed for: 

At dele sine egne oplevelser af de problemstillinger, der er opstået efter lukningen af Mozarts Plads 

At kende til de initiativer, der er sat i gang 

At sætte sit præg på idéer til løsninger og opfordring til handling  

 

De sociale problemstillinger udledes af flere og nye brugere af Sydhavnens byrum bl.a. Anker Jørgensens Plads, Pios Plæne og Sjælør Boulevard. Som følge af dette oplevere mange beboere ubehagelig opførsel, kriminalitet og chikane. Disse problemstillinger har givet anledning til dilemmaer om, hvor meget der skal accepteres, hvad grænsen er for rummelighed, samt hvornår borgeren skal rapportere videre til politiet.  

Den sociale indsats mod disse problemstillinger, er bl.a. oprettelsen af Det Sociale Beredskab, bestående af aktører på tværs af AKB, København, Socialforvaltningen, SydhavnsCompagniet og Områdefornyelsen Sydhavnen. Derudover er der blevet etableret en arbejdsgruppe for Mozarts plads, som arbejder med at tryghedsfremme byrum omkring pladsen. Derudover er der blevet arrangeret byvandringer med brugerne af pladsen for at finde alternative opholdsmuligheder. 
 

De fællesskabende problemstillinger vedrører det manglende, livlige gadeliv, da en del butiksfacader står tomme, hvorfor der opstår en ‘lukket’ stemning omkring Det gamle posthus, Kvarterhusets stueplan, hjørnelejemålet ved Anker Jørgensens plads. Dilemmaer omkring det aktive by -og handelsliv går på, at det kan være svært at tiltrække nye lejere til erhvervslejemål i de byrum, som er præget af de sociale problemstillinger. Det negative byliv fortrænges bedst ved positivt byliv, der kan afhjælpes ved etablering af en markedsplads på Anker Jørgensens plads med 6-10 salgsboder, der udlejes til butikker og madaktører. Dette initiativ skal stå på i omkring seks måneder, og derefter blive forankret og selvkørende. Derudover kom der flere idéer fra de fremmødte såsom afholdelse af loppemarkeder, en fast kaffevogn samt historiefortællinger fra brugerne af pladsen.  

 
De sanitære udfordringer
 omhandler bl.a. kraftig urin-lugt og generelle luftgener, brugte kanyler på gaderne og affaldsophobning. Disse problematikker er blevet imødekommet ved, at Områdefornyelsen Sydhavnen og Lokaludvalgets sekretariat sammen er i kontakt med Sikker By, Økonomiforvaltningen om deres Akutpulje for et tilskud til midlertidigt/permanent toilet til fx Anker Jørgensens Plads samt kanylebokse. Ligeligedes
 undersøges alternative muligheder for at finansiere toilettet af Kvarterhusets leder Susan Hedlund (A).  
 

Hvad sker der herfra? 

Borgermødet den 12. september skulle både give plads til frustrationer, men også muligheden for sammen at finde en fælles løsning. For at imødekomme de forskellige behov er lokaludvalget og lokaludvalgets sekretariat i færd med at finde en dato for et borgermøde i oktober/ november, hvor så mange politikere og relevante borgmestre skal sikres at deltage. 

 

Oversigt over lokale myndigheder og aktører 

Kgs. Enghave Lokaludvalg 

Områdefornyelse Sydhavn 

Københavns Kommune 

Københavns Politi 

Det Sociale Beredskab 

Mozarts Plads arbejdsgruppen 

 

Aktørgruppen (Mozarts Plads arbejdsgruppen) 

SydhavnsCompagniet 

Socialforvaltningen/ gadeplansmedarbejdere 

Områdefornyelse Sydhavnen 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Kgs. Enghave Lokaludvalg 

Lokaludvalgets sekretariat (Anne Brøndum) 

Kvartershuset 

Handelsstandsforeningen - Sydhavnen Handler 

AKB, København 

SSP 

Børne- Ungdomsforvaltningen 

Frederiksholm Kirke 

Politiet 

 

For yderligere oplysninger, kontakt Kgs. Enghave Lokaludvalg på e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Områdefornyelse Sydhavnen på e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.