6-7 unge fra området er ansat til at bemande idrætscontaineren, hallerne og boldburet og lave aktiviteter for områdets børn og unge.

De unge er udvalgt, fordi de kan betragtes som rollemodeller for områdets øvrige børn og unge.