Bydelsmødrene er frivillige kvinder fra lokalområdet, der støtter andre kvinder og deres familier i lokalområdet gennem individuelle samtaler, brobygning til kommunale og lokale institutioner, temaarrangementer og netværksdannelse for kvinder i området. 

 

Bydelsmødrene har alle gennemgået Bydelsmødreuddannelsen over 16 uger (16 moduler), som klæder de frivillige kvinder på til at tale med andre kvinder om emner som fx børneopdragelse, børns fritidsaktiviteter, skole og daginstitutioner, kontakt til kommunen, ensomhed og generelle udfordringer og bekymringer i familien. Bydelsmødrene er ikke professionelle, men de har tavshedspligt og brobygger netop til professionelle, hvor de kan se, at det giver mening for de kvinder de har kontakt med. 

 

Målgruppen for bydelsmødrene er primært kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, som har udfordringer med sproget, som har svært ved at finde rundt i det danske system eller som mangler netværk. 

 

Bydelsmødrene på Sjælør og i Sydhavnen arbejder primært netop på Sjælør og i Sydhavnen. Gruppen består af ca. 10 bydelsmødre, hvoraf de fleste enten selv har prøvet at være nye i Danmark, har et andet modersmål end dansk eller har erfaring med at støtte kvinder i svære situationer. 

 

De fleste af kvinderne som bydelsmødrene støtter, er fra bydelsmødrenes eget netværk. Derudover henviser kommunen også til bydelsmødrene gennem Fællesskaberne, hvis de har kendskab til kvinder, som har brug for ekstra støtte og netværk i deres lokalområde.