Klik ind på nedenstående pdf-filer, hvis du ønsker et detaljeret indblik i den boligsociale helhedsplan for Sjælør og Sydhavnen.


Strategisk samarbejdsaftale

Tryghed & Trivsel 2017-2020

Kriminalpræventiv indsats 2017-2020

Uddannelse og beskæftigelse 2017-2020

Forebyggelse og forældreansvar 2017-2020