Forælder: Jeg synes det var godt, at lærerne var der, at finde ud af hvad de synes. Vi fandt ud af, at vi var enige om det hele!”  

 

Lærer: “Det der var særligt for mig, i hele det her, var hvor fedt det var at se forældrenes engagement, og rart at opleve denne forældregruppe på en anden måde”. 


Hvert år laves ét forløb, som fordeler sig over seks møder for en specifik årgangs forældre på Ellebjerg skole. Formålet med møderne er at styrke netværket blandt forældrene, øge samarbejdet blandt forældre og lærere samt sørge for, at forældrene får ny relevant og aktuel viden, som de kan anvende sammen i praksis. Alt dette med fokus på at øge elevernes trivsel. 

 

Forældremøderne foregår på Ellebjerg skole i aftentimerne hver 14. dag. Hvert møde har et tema, som er udvalgt på baggrund af lærerne og/eller forældrenes input. Temaerne kan eksempelvis være skole/hjem samarbejdet, mobning, kost og læring, sociale medier mm. 

 

Fællesskaberne er tovholdere for projektet, hvilket indebærer koordinering, booking af oplægsholdere, tage imod tilmeldinger, byde velkommen, sørge for forplejning, børnepasning og tolke. Derudover afholder vi individuelle samtaler med alle forældre inden forløbet starter, hvor vi motiverer forældrene til at deltage og indhenter viden om årgangen og hvilke problemstillinger forældrene ønsker at diskutere med de andre forældre og lærerne.