Det er formålet med den sociale viceværts familierådgivning, at familier støttes, så de får mulighed for at tackle udfordringerne i deres eget liv og kender deres muligheder for hjælp og støtte bedre. Samt at familierne bliver bedre i stand til at tage del i fællesskabet.

Den sociale vicevært hjælper med eksempelvis økonomisk overblik, kontakt til kommunen og læge, støttemuligheder, nabostridigheder og andre udfordringer i forhold til børnene og forældrenes trivsel.

Den sociale vicevært samarbejder tæt med kommunen, boligselskaberne, psykiatrien og diverse lokale aktører.