Unge der har et fritidsjob klarer sig bedre i deres voksne liv end dem, der ikke har haft et fritidsjob som unge. Derfor hjælper ungevejlederen de unge, der ønsker et fritidsjob. De unge får hjælp til at skrive en god og relevant ansøgning, men derudover taler ungevejlederen også med de unge om, hvad det indebærer at have et job. De unge har måske ikke den sparring med deres forældre, der ikke nødvendigvis kender til arbejdsmarkedet og derfor ikke så nemt kan hjælpe deres børn. Vejlederen taler med de unge om, hvordan man bytter vagter, hvordan man sygemelder sig, hvad man kan gøre hvis ens venner kommer på besøg på ens arbejdsplads, hvordan man melder ferie og masser af andre problematikker, der kan opstå når man har et fritidsjob for måske første gang.  

De unge kan desuden have brug for hjælp til praktiske ting såsom oprettelse af frikort, nem-idé og nemkonto, hvilket ungevejlederen også kan hjælpe med  

I 2018 har 22 unge fået ordinære fritidsjob gennem Fællesskabernes fritidsjobindsats.  

Ungevejlederen hjælper unge i alderen 15-29 år, der er bosat i helhedsplanens område.