Idrætscontaineren på Sjælør er åben flere gange om ugen i sommerhalvåret, hvor den bemandes af personale fra Rubinen og unge brobyggere, som er ansat i helhedsplanen.

Alle børn og unge i området kan komme og være med. Der foregår også løbende aktiviteter ved boldburet på Händelsvej.

I vinterhalvåret rykker aktiviteterne indendørs i gymnasie-hallerne på Sjælør Boulevard.

Idrætscontaineren og boldburet er platforme for brobygning til de lokale foreninger og fritids- og ungdomsklubber.