Landsbyggefonden, der finansierer helhedsplaner rundt i hele Danmark, har udvalgt fire indsatsområder, som alle helhedsplaner skal arbejde for at udvikle. De fire indsatsområder er Tryghed og trivsel, Forebyggelse og forældreansvar, Kriminalpræventiv indsats og Uddannelse og beskæftigelse. Alle helhedsplanens projekter er fordelt under disse fire indsatser. Herunder kan du finde og læse mere om de enkelte indsatsers formål og projekter

Tryghed og trivsel

Tryghed handler blandt andet om at føle sig hjemme – føle at man hører til og at man er tryg ved de andre beboere i området.

For at styrke trygheden og trivslen i boligområdet er der derfor behov for at udvikle metoder til aktiviteter, der skaber nysgerrighed hos beboerne, og giver dem lyst til at lære deres naboer at kende.

Også trivselsskabende arrangementer, der bygger bro mellem unge og gamle, beboere med anden etnisk baggrund og etnisk dansk baggrund, ’gamle’ beboere og nytilflyttede beboere osv., er vigtige for at styrke trygheden og trivslen i området.

Økonomisk utryghed er en anden vigtig faktor, der påvirker beboernes tryghed og trivsel. Indkomstniveauet for beboerne i helhedsplanens boligafdelinger er generelt lavt, og faren for at blive sat ud af sin lejlighed på grund af huslejerestance er derfor en reel utryghedsfaktor for en del af beboerne.

Tre specifikke mål er opsat for indsatsen:

 • - At nedbringe antallet af udsættelser
 • - At nedbringe antallet af nabostridigheder og konflikter
 • - At styrke beboernes tryghed og trivsel

 • Målene opnås gennem forskellige projekter, som du kan læse mere om til højre.

  image
  Forhindring af udsættelser
  Rådgivning til den udsætningstruede beboere.
  Mere information
  image
  Konflikthåndtering
  Støtte i naboklagesager via konflikthåndtering, mægling, opgangsmøder mm.
  Mere information
  image
  Naboskabsuddannelse
  Naboskabsuddannelsen er et kort uddannelsesforløb for beboere på tværs af boligafdelingerne.
  Mere information
  image
  Børnebestyrelser
  Børnebestyrelser er for børn, som har lyst til at lave aktiviteter i deres eget boligområde.
  Mere information
  image
  Danskundervisning
  Et tilbud om danskundervisning for tosprogede beboere.
  Mere information
  image
  Cykelundervisning
  Til alle voksne der gerne vil lære eller blive bedre til at cykle.
  Mere information
  image
  Sociale viceværter
  De sociale viceværter arbejder for at styrke beboernes tryghed og trivsel.
  Mere information
  Uddannelse & beskæftigelse

  En høj andel af de unge i boligområdet er vokset op uden netværk til uddannelse og job. Formålet med indsatsen er at forbedre uddannelses- og beskæftigelsesmulighederne for de 15-29 årige i området, der ikke er i gang med at uddanne sig eller arbejde. Det er især de uddannelsesfremmede unge, der er i høj risiko for aldrig at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.

  Gennem en målrettet og tværgående indsats med særligt fokus på de yngste i målgruppen, kan helhedsplanen være med til at give den nødvendige støtte og opbakning til, at unge uden job og uddannelse med succes kan påbegynde og gennemføre en uddannelse, og/eller få et ordinært arbejde eller et fritidsjob. Der lægges i indsatsen vægt på den forandring, som samarbejdet skal skabe for den enkelte unge.

  Fire specifikke mål er opsat for indsatsen:

 • - At øge andelen af unge med en ungdomsuddannelse
 • - At øge beskæftigelsen for unge
 • - At øge andelen af unge med erhvervskompetencegivende uddannelser
 • - At få flest mulige unge i et fritidsjob

 • Målene opnås gennem forskellige projekter, som du kan læse mere om til højre.

  image
  Lektiecaféer
  Tilbud til lokale børn og unge om lektiehjælp af frivillige voksne.
  Mere information
  image
  Praktikpladsformidling
  Ungevejlederen kan hjælpe unge med at søge praktikplads.
  Mere information
  image
  Fritidsjobformidling
  Ungevejlederen kan hjælpe unge med at søge fritidsjobs.
  Mere information
  Kriminalpræventiv indsats

  Mange børn og unge går ikke til fritidsaktiviteter eller i fritidsklub. Formålet med indsatsen er derfor blandt andet at introducere børn og forældre til lokale institutioner og fritidstilbud, samt at opnå relationer til børn, unge og deres forældre med henblik på at involvere dem i andre indsatser og brobygge til kommunale tilbud.

  Indsatsen skal begrænse antallet af unge, der havner i kriminalitet og bliver tiltrukket af radikale miljøer, samt forhindre, at de unge skaber utryghed i boligområderne ved at vise dem en bedre vej. Ressourcestærke børn og unge, der kan agere rollemodeller for de andre børn og unge i området er derfor også en vigtig del af indsatsen.

  Indsatsen foregår i tæt samarbejde med lokale aktører, blandt andet områdets folkeskoler, fritidsinstitutioner, foreningslivet, forvaltninger og lokale NGO’er.

  Tre specifikke mål er opsat for indsatsen:

 • - At kriminaliteten blandt unge er faldende
 • - At niveauet for SSP enkeltsager ikke stiger
 • - At flere børn og unge tilknyttes klub- og foreningslivet

 • Målene opnås gennem forskellige projekter, som du kan læse mere om til højre.

  image
  IDRÆTSCONTAINER OG BOLDBUR
  Aktivitetstilbud til børn og unge i området, bemandet af lokale brobyggere.
  Mere information
  image
  BROBYGGERTEAM
  Positive unge rollemodeller, der er engageret i lokalområdets aktiviteter.
  Mere information
  image
  FORENINGSGUIDNING
  Hjælp til børn som gerne vil i gang med en fritidsaktivitet.
  Mere information
  image
  FRITIDSJOBS TIL ALLE UNGE
  Tilbud om fritidsjobsforløb til unge.
  Mere information
  Forebyggelse og forældreansvar

  Indsatsen er til for at forældrene i boligområdet bliver klædt på til at være aktive medspillere i deres børns liv, således at de tager ansvar for at vejlede deres børn og unge i forhold til trivsel, skolegang, fritid og valg af uddannelse.

  Indsatsen sker i tæt samarbejde med blandt andet sundhedsforvaltningen og de lokale skoler, og kommer til udtryk i forskellige kurser og arrangementer.

  Tre specifikke mål er opsat for indsatsen:

 • - At øge forældres viden i forhold til deres børns opvækst, skolesystemet, daginstitutionslivet osv.
 • - At øge andelen af familier, der benytter sig af daginstitutionstilbud
 • - At støtte familier i forhold til deres kontakt til kommunale forvaltninger

 • Målene opnås gennem forskellige projekter, som du kan læse mere om til højre.

  image
  Forældremødeforløb
  I samarbejde med Ellebjerg skole, hvor indholdet defineres sammen med lærere og forældre.
  Mere information
  image
  Bydelsmødre
  Frivillige kvinder, der støtter andre kvinder i lokalområdet.
  Mere information
  image
  Familierådgivning
  De sociale viceværter støtter og hjælper familier i daglige udfordringer.
  Mere information
  image
  Kvindegruppen
  Tilbud til kvinder med børn under 1 år.
  Mere information
  image
  Learn & Play
  Tilbud til kvinder med børn under 3 år udenfor institutioner, i samarbejde med sundhedsplejen.
  Mere information
  image
  MindSpring
  Gruppeforløb for forældre, udarbejdet i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp.
  Mere information