INDSATSENS FORMÅL & MÅLSÆTNING

 • Nedbringe antallet af udsættelser

 • Nedbringe antallet af nabostridigheder og konflikter

 • Styrke beboernes tryghed og trivsel

 • Fællesskaberne har i samarbejde med Niels Brock et tilbud om danskundervisning for tosprogede beboere. Kurset varer 20 uger med en ugentlig undervisningsgang. Der er løbende optag.


  LÆS MERE OM INDSATSEN

  image
  Forhindre udsættelser

  Aktivitet

  Økonomisk rådgivning til den udsætningstruede beboere.
  Information om aktivitet
  image
  Konflikthåndtering

  Aktivitet

  Den sociale vicevært arbejder med at forebygge naboklagesager.
  Mere information
  image
  Naboskabsuddannelse

  Aktivitet

  ’Naboskaber’, er et kort uddannelsesforløb for frivillige og engagerede beboere.
  Mere information
  image
  Børnebestyrelser

  Aktivitet

  Børnebestyrelser er for børn, som har lyst til at lave aktiviteter i deres eget boligområde.
  Mere information
  image
  Danskundervisning

  Aktivitet

  Fællesskaberne har i samarbejde med Niels Brock et tilbud om danskundervisning for tosprogede beboere.
  Mere information
  image
  Cykelundervisning

  Aktivitet

  Røde Kors afholder i sommerhalvåret gratis cykelundervisning. Alle voksne der gerne vil lære eller blive bedre til at cykle kan deltage.
  Mere information
  INDSATSENS FORMÅL & MÅLSÆTNING

 • Øge andelen af unge med ungdomsuddannelse

 • Øge beskæftigelsen blandt ung

 • Øge andelen af unge med erhvervs- kompetencegivende uddannelser


 • LÆS MERE OM INDSATSEN

  image
  Lektiecaféer

  Aktivitet

  Der er 3 lektiecaféer i området, hvor lokale børn og unge modtager lektiehjælp af frivillige voksne.
  Information om aktivitet
  image
  Praktikpladsformidling

  Aktivitet

  image
  Fritidsjobformidling

  Aktivitet

  Unge tilbydes vejledning i at søge fritidsjob. Vejledningen kan bestå af hjælp til at skrive ansøgning, gå til jobsamtale og forebygge konflikter/misforståelser under ansættelsen.
  Information om aktivitet
  INDSATSENS FORMÅL & MÅLSÆTNING

 • Forbedre kontakten til udsatte børn, unge og deres forældre

 • Sikre, at flere børn og unge bliver opmærksomme på deres mulig- heder i forhold til at få et aktivt og positivt fritidsliv

 • Sikre at børn og unge, gennem mødet med rollemodeller fra deres nærmiljø, bliver inspireret og motiveret til at træffe de rigtige valg

 • Styrke og vedligeholde netværk med udsatte børn og unge i samarbejde med områdets skoler, daginstitutioner og foreningslivet


 • LÆS MERE OM INDSATSEN

  image
  IDRÆTSCONTAINER OG BOLDBUR

  Aktivitet

  Idrætscontaineren på Sjælør er åben flere gange om ugen i sommerhalvåret, hvor den bemandes af personale fra Rubinen og unge brobyggere, som er ansat i helhedsplanen.
  Information om aktivitet
  image
  FRITIDSJOBFORMIDLING

  Aktivitet

  Unge fra området kan komme og få vejledning i at søge fritidsjob.
  Information om aktivitet
  image
  BROBYGGERTEAM

  Aktivitet

  6-7 unge fra området er ansat til at bemande idrætscontaineren, hallerne og boldburet og lave aktiviteter for områdets børn og unge.
  Information om aktivitet
  image
  PRAKTIKPLADSFORMIDLING

  Aktivitet

  Ungevejlederen i helhedsplanen hjælper unge med at få kontakt til arbejdsgivere og få lavet en konkret uddannelsesaftale (praktikplads).
  Information om aktivitet
  image
  FORENINGSGUIDNING

  Aktivitet

  Børn som har brug for hjælp til at komme i gang med en fritidsaktivitet kan hos helhedsplanen få hjælp til dette.
  Information om aktivitet
  image
  MIND YOUR OWN BUSINESS

  Aktivitet

  Her får en gruppe drenge chancen for at etablere egen virksomhed, producere eget produkt samt sælge og markedsføre det.
  Information om aktivitet
  INDSATSENS FORMÅL & MÅLSÆTNING

 • At forældrene bliver klædt bedre på til at være aktive medspillere i deres børns liv, således at de tager ansvar for at vejlede deres børn og unge i forhold til trivsel, skolegang, fritidsliv og valg af uddannelse.

 • LÆS MERE OM INDSATSEN

  image
  Familiekurser og temaarrangementer

  Aktivitet

  I samarbejde med Ellebjerg skole arrangeres familiekurser, hvor indholdet defineres sammen med lærere og forældre.
  Information om aktivitet
  image
  Bydelsmødre

  Aktivitet

  Bydelsmødrene er uddannet til at hjælpe andre kvinder med spørgsmål om fx børneopdragelse, børns fritidsaktiviteter, skole og daginstitutioner og kontakt til kommunen.
  Information om aktivitet
  image
  Sundhedstilbud for små børn

  Aktivitet

  Sammen med sundhedsplejen tilbydes forældrecafé og mødregrupper.
  Information om aktivitet
  image
  Familierådgivning

  Aktivitet

  Det er formålet med den sociale viceværts familierådgivning, at familier støttes, så de får mulighed for at tackle udfordringerne i deres eget liv og kender deres muligheder for hjælp og støtte bedre.
  Information om aktivitet