INDSATSENS FORMÅL & MÅLSÆTNING

At forældrene bliver klædt bedre på til at være aktive medspillere i deres børns liv, således at de tager ansvar for at vejlede deres børn og unge i forhold til trivsel, skolegang, fritidsliv og valg af uddannelse.

image
Familiekurser og temaarrangementer

Aktivitet

I samarbejde med Ellebjerg skole arrangeres familiekurser, hvor indholdet defineres sammen med lærere og forældre.
Information om aktivitet
image
Bydelsmødre

Aktivitet

Bydelsmødrene er kvinder, der frivilligt støtter andre kvinder i lokalområdet gennem 1) individuelle samtaler, 2) Brobygning til kommunale og lokale institutioner og 3) temaarrangementer.
Information om aktivitet
image
Sundhedstilbud for små børn

Aktivitet

Sammen med sundhedsplejen tilbydes forældrecafé og mødregrupper.
Information om aktivitet
image
Familierådgivning

Aktivitet

Det er formålet med den sociale viceværts familierådgivning, at familier støttes, så de får mulighed for at tackle udfordringerne i deres eget liv og kender deres muligheder for hjælp og støtte bedre.
Information om aktivitet
Formål med indsatsen
FOREBYGGELSE & FORÆLDREANSVAR

Forebyggelse og forældreansvar, skal hjælpe til at forældrene bliver klædt bedre på til at være aktive medspillere i deres børns liv, således at de tager ansvar for at vejlede deres børn og unge i forhold til trivsel, skolegang, fritidsliv og valg af uddannelse. For at understøtte denne udvikling, arbejder Den boligsociale helhedsplan ”fællesskaberne” med kurser og arrangementer som; Familiekurser, Bydelsmødre og Mindspring. Dette i tæt samarbejde med blandt andet sundhedsforvaltningen og de lokaleskoler.