Landsbyggefonden, der finansierer helhedsplaner rundt i hele Danmark, har udvalgt fire indsatsområder, som alle helhedsplaner skal arbejde for at udvikle. De fire indsatsområder er Tryghed og trivsel, Forebyggelse og forældreansvar, Kriminalpræventiv indsats og Uddannelse og beskæftigelse. Alle helhedsplanens projekter er fordelt under disse fire indsatser. Herunder kan du finde og læse mere om de enkelte indsatsers formål og projekter

Forebyggelse og forældreansvar

Indsatsen er til for at forældrene i boligområdet bliver klædt på til at være aktive medspillere i deres børns liv, således at de tager ansvar for at vejlede deres børn og unge i forhold til trivsel, skolegang, fritid og valg af uddannelse.

Indsatsen sker i tæt samarbejde med blandt andet sundhedsforvaltningen og de lokale skoler, og kommer til udtryk i forskellige kurser og arrangementer.

Tre specifikke mål er opsat for indsatsen:

 • - At øge forældres viden i forhold til deres børns opvækst, skolesystemet, daginstitutionslivet osv.
 • - At øge andelen af familier, der benytter sig af daginstitutionstilbud
 • - At støtte familier i forhold til deres kontakt til kommunale forvaltninger

 • Målene opnås gennem forskellige projekter, som du kan læse mere om til højre.

  image
  Forældremødeforløb
  I samarbejde med Ellebjerg skole, hvor indholdet defineres sammen med lærere og forældre.
  Mere information
  image
  Bydelsmødre
  Frivillige kvinder, der støtter andre kvinder i lokalområdet.
  Mere information
  image
  Familierådgivning
  De sociale viceværter støtter og hjælper familier i daglige udfordringer.
  Mere information
  image
  Kvindegruppen
  Tilbud til kvinder med børn under 1 år.
  Mere information
  image
  Learn & Play
  Tilbud til kvinder med børn under 3 år udenfor institutioner, i samarbejde med sundhedsplejen.
  Mere information
  image
  Mindspring
  Gruppeforløb for forældre, udarbejdet i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp.
  Mere information