Landsbyggefonden, der finansierer helhedsplaner rundt i hele Danmark, har udvalgt fire indsatsområder, som alle helhedsplaner skal arbejde for at udvikle. De fire indsatsområder er Tryghed og trivsel, Forebyggelse og forældreansvar, Kriminalpræventiv indsats og Uddannelse og beskæftigelse. Alle helhedsplanens projekter er fordelt under disse fire indsatser. Herunder kan du finde og læse mere om de enkelte indsatsers formål og projekter

Kriminalpræventiv indsats

Mange børn og unge går ikke til fritidsaktiviteter eller i fritidsklub. Formålet med indsatsen er derfor blandt andet at introducere børn og forældre til lokale institutioner og fritidstilbud, samt at opnå relationer til børn, unge og deres forældre med henblik på at involvere dem i andre indsatser og brobygge til kommunale tilbud.

Indsatsen skal begrænse antallet af unge, der havner i kriminalitet og bliver tiltrukket af radikale miljøer, samt forhindre, at de unge skaber utryghed i boligområderne ved at vise dem en bedre vej. Ressourcestærke børn og unge, der kan agere rollemodeller for de andre børn og unge i området er derfor også en vigtig del af indsatsen.

Indsatsen foregår i tæt samarbejde med lokale aktører, blandt andet områdets folkeskoler, fritidsinstitutioner, foreningslivet, forvaltninger og lokale NGO’er.

Tre specifikke mål er opsat for indsatsen:

 • - At kriminaliteten blandt unge er faldende
 • - At niveauet for SSP enkeltsager ikke stiger
 • - At flere børn og unge tilknyttes klub- og foreningslivet

 • Målene opnås gennem forskellige projekter, som du kan læse mere om til højre.

  image
  IDRÆTSCONTAINER OG BOLDBUR
  Aktivitetstilbud til børn og unge i området, bemandet af lokale brobyggere.
  Mere information
  image
  BROBYGGERTEAM
  Positive unge rollemodeller, der er engageret i lokalområdets aktiviteter.
  Mere information
  image
  FORENINGSGUIDNING
  Hjælp til børn som gerne vil i gang med en fritidsaktivitet.
  Mere information
  image
  Fritidsjobs til alle unge
  Tilbud om fritidsjobsforløb til unge.
  Mere information