INDSATSENS FORMÅL & MÅLSÆTNING

 • Forbedre kontakten til udsatte børn, unge og deres forældre

 • Sikre, at flere børn og unge bliver opmærksomme på deres mulig- heder i forhold til at få et aktivt og positivt fritidsliv

 • Sikre at børn og unge, gennem mødet med rollemodeller fra deres nærmiljø, bliver inspireret og motiveret til at træffe de rigtige valg

 • Styrke og vedligeholde netværk med udsatte børn og unge i samarbejde med områdets skoler, daginstitutioner og foreningslivet


 • LÆS MERE OM INDSATSEN

  image
  IDRÆTSCONTAINER OG BOLDBUR

  Aktivitet

  Idrætscontaineren på Sjælør er åben flere gange om ugen i sommerhalvåret, hvor den bemandes af personale fra Rubinen og unge brobyggere, som er ansat i helhedsplanen.
  Information om aktivitet
  image
  BROBYGGERTEAM

  Aktivitet

  6-7 unge fra området er ansat til at bemande idrætscontaineren, hallerne og boldburet og lave aktiviteter for områdets børn og unge.
  Information om aktivitet
  image
  FORENINGSGUIDNING

  Aktivitet

  Børn som har brug for hjælp til at komme i gang med en fritidsaktivitet kan hos helhedsplanen få hjælp til dette.
  Information om aktivitet
  image
  MIND YOUR OWN BUSINESS

  Aktivitet

  Her får en gruppe drenge chancen for at etablere egen virksomhed, producere eget produkt samt sælge og markedsføre det.
  Information om aktivitet
  Formål med indsatsen
  KRIMINALPRÆVENTIV INDSATS

  Den kriminalpræventive indsatsløftes gennem et tæt samarbejde med mange aktører som: folkeskoler, fritidsinstitutioner, foreningslivet, forvaltningen og lokale NGO’er etc. Indsatsen skal, blandt andet, begrænse antallet af unge, der havner i kriminalitet og bliver tiltrukket af radikale miljøer og forhindre at unge skaber utryghed i boligområderne og at vise de unge en bedre vej. Mange børn og unge går ikke til fritidsaktiviteter eller i fritidsklub, og det er formålet med aktiviteterne at tilbyde børn og unge et positivt normfællesskab, og et kvalificeret alternativ til at hænge ud i området, og i værste fald komme i dårligt selskab.Desuden er det et formål at introducere børn og forældre som ikke benytter sig af lokale institutions og fritidstilbud til disse. Formålet er desuden at opnå relationer til børn, unge og deres forældre med henblik på at rekruttere dem til andre indsatser og brobygge til kommunale tilbud.