INDSATSENS FORMÅL & MÅLSÆTNING

 • Nedbringe antallet af udsættelser

 • Nedbringe antallet af nabostridigheder og konflikter

 • Styrke beboernes tryghed og trivsel

 • Fællesskaberne har i samarbejde med Niels Brock et tilbud om danskundervisning for tosprogede beboere. Kurset varer 20 uger med en ugentlig undervisningsgang. Der er løbende optag.


  LÆS MERE OM INDSATSEN

  image
  Forhindre udsættelser

  Aktivitet

  Økonomisk rådgivning til den udsætningstruede beboere.
  Information om aktivitet
  image
  Konflikthåndtering

  Aktivitet

  Den sociale vicevært tilbyder støtte i naboklagesager via konflikthåndtering, mægling, opgangsmøder og infomøder.
  Mere information
  image
  Naboskabsuddannelse

  Aktivitet

  Naboskabsuddannelsen er et kort uddannelsesforløb for beboere på tværs af boligafdelingerne.
  Mere information
  image
  Børnebestyrelser

  Aktivitet

  Børnebestyrelsen er en aktivitet med fokus på beboerdemokrati i børnehøjde. Her har lokale børn mulighed for at få indflydelse på deres boligområde.
  Mere information
  image
  Danskundervisning

  Aktivitet

  Fællesskaberne har i samarbejde med Niels Brock et tilbud om danskundervisning for tosprogede beboere.
  Mere information
  image
  Cykelundervisning

  Aktivitet

  Røde Kors afholder i sommerhalvåret gratis cykelundervisning. Alle voksne der gerne vil lære eller blive bedre til at cykle kan deltage.
  Mere information
  Formål med indsatsen
  TRYGHED & TRIVSEL

  For at styrke tryghed og trivsel er der behov for at udvikle metoder til aktiviteter, der skaber nysgerrighed hos beboerne, og giver dem lyst til at lære deres naboer at kende og trivselsskabende arrangementer der bygger bro mellem unge og gamle, beboere med anden etnisk baggrund og dansk baggrund, ’gamle’ beboere og nytilflyttede etc. Trygheden handler blandt andet om at føle sig hjemme – føle at man hører til og at man er tryg ved de andre beboere i området.
  Økonomisk utryghed er en anden vigtig faktor. Indkomstniveauet for beboerne i helhedsplanens boligafdelinger er generelt lavt, og faren for at blive sat ud af sin lejlighed på grund af huslejerestance er derfor en reel utryghedsfaktor for en del beboere.