Landsbyggefonden, der finansierer helhedsplaner rundt i hele Danmark, har udvalgt fire indsatsområder, som alle helhedsplaner skal arbejde for at udvikle. De fire indsatsområder er Tryghed og trivsel, Forebyggelse og forældreansvar, Kriminalpræventiv indsats og Uddannelse og beskæftigelse. Alle helhedsplanens projekter er fordelt under disse fire indsatser. Herunder kan du finde og læse mere om de enkelte indsatsers formål og projekter

Tryghed og trivsel

Tryghed handler blandt andet om at føle sig hjemme – føle at man hører til og at man er tryg ved de andre beboere i området.

For at styrke trygheden og trivslen i boligområdet er der derfor behov for at udvikle metoder til aktiviteter, der skaber nysgerrighed hos beboerne, og giver dem lyst til at lære deres naboer at kende.

Også trivselsskabende arrangementer, der bygger bro mellem unge og gamle, beboere med anden etnisk baggrund og etnisk dansk baggrund, ’gamle’ beboere og nytilflyttede beboere osv., er vigtige for at styrke trygheden og trivslen i området.

Økonomisk utryghed er en anden vigtig faktor, der påvirker beboernes tryghed og trivsel. Indkomstniveauet for beboerne i helhedsplanens boligafdelinger er generelt lavt, og faren for at blive sat ud af sin lejlighed på grund af huslejerestance er derfor en reel utryghedsfaktor for en del af beboerne.

Tre specifikke mål er opsat for indsatsen:

 • - At nedbringe antallet af udsættelser
 • - At nedbringe antallet af nabostridigheder og konflikter
 • - At styrke beboernes tryghed og trivsel

 • Målene opnås gennem forskellige projekter, som du kan læse mere om til højre.

  image
  Forhindring af udsættelser
  Rådgivning til den udsætningstruede beboere.
  Mere information
  image
  Konflikthåndtering
  Støtte i naboklagesager via konflikthåndtering, mægling, opgangsmøder mm.
  Mere information
  image
  Naboskabsuddannelse
  Naboskabsuddannelsen er et kort uddannelsesforløb for beboere på tværs af boligafdelingerne.
  Mere information
  image
  Børnebestyrelser
  Børnebestyrelser er for børn, som har lyst til at lave aktiviteter i deres eget boligområde.
  Mere information
  image
  Danskundervisning
  Et tilbud om danskundervisning for tosprogede beboere.
  Mere information
  image
  Cykelundervisning
  Til alle voksne der gerne vil lære eller blive bedre til at cykle.
  Mere information
  image
  Sociale viceværter
  De sociale viceværter arbejder for at styrke beboernes tryghed og trivsel.
  Mere information