Landsbyggefonden, der finansierer helhedsplaner rundt i hele Danmark, har udvalgt fire indsatsområder, som alle helhedsplaner skal arbejde for at udvikle. De fire indsatsområder er Tryghed og trivsel, Forebyggelse og forældreansvar, Kriminalpræventiv indsats og Uddannelse og beskæftigelse. Alle helhedsplanens projekter er fordelt under disse fire indsatser. Herunder kan du finde og læse mere om de enkelte indsatsers formål og projekter

Uddannelse & beskæftigelse

En høj andel af de unge i boligområdet er vokset op uden netværk til uddannelse og job. Formålet med indsatsen er at forbedre uddannelses- og beskæftigelsesmulighederne for de 15-29 årige i området, der ikke er i gang med at uddanne sig eller arbejde. Det er især de uddannelsesfremmede unge, der er i høj risiko for aldrig at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Gennem en målrettet og tværgående indsats med særligt fokus på de yngste i målgruppen, kan helhedsplanen være med til at give den nødvendige støtte og opbakning til, at unge uden job og uddannelse med succes kan påbegynde og gennemføre en uddannelse, og/eller få et ordinært arbejde eller et fritidsjob. Der lægges i indsatsen vægt på den forandring, som samarbejdet skal skabe for den enkelte unge.

Fire specifikke mål er opsat for indsatsen:

 • - At øge andelen af unge med en ungdomsuddannelse
 • - At øge beskæftigelsen for unge
 • - At øge andelen af unge med erhvervskompetencegivende uddannelser
 • - At få flest mulige unge i et fritidsjob

 • Målene opnås gennem forskellige projekter, som du kan læse mere om til højre.

  image
  Lektiecaféer
  Tilbud til lokale børn og unge om lektiehjælp af frivillige voksne.
  Mere information
  image
  PRAKTIKPLADSFORMIDLING
  Ungevejlederen kan hjælpe unge med at søge praktikplads.
  Mere information
  image
  Fritidsjobformidling
  Ungevejlederen kan hjælpe unge med at søge fritidsjobs.
  Mere information