INDSATSENS FORMÅL & MÅLSÆTNING

 • Øge andelen af unge med ungdomsuddannelse

 • Øge beskæftigelsen blandt ung

 • Øge andelen af unge med erhvervs- kompetencegivende uddannelser

 • image
  Lektiecaféer

  Aktivitet

  Der er 3 lektiecaféer i området, hvor lokale børn og unge modtager lektiehjælp af frivillige voksne. Lektiecaféerne er for børn fra 1.-10. klasse.
  Mere information
  image
  Barnets ven

  Aktivitet

  image
  Borgerretshjælp

  Aktivitet

  image
  Fritidsjob

  Aktivitet

  Unge tilbydes vejledning i at søge fritidsjob. Vejledningen kan bestå af hjælp til at skrive ansøgning, gå til jobsamtale og forebygge konflikter/misforståelser under ansættelsen.
  Mere information
  image
  PRAKTIKPLADSFORMIDLING

  Aktivitet

  Ungevejlederen i helhedsplanen hjælper unge med at få kontakt til arbejdsgivere og få lavet en konkret uddannelsesaftale (praktikplads).
  Mere information
  Formål med indsatsen
  TRYGHED & TRIVSEL

  En høj andel unge i de udsatte boligområder er vokset op uden netværk til uddannelse og job med overvejende sandsynlighed for at videre-føre den sociale arv: Det er især uddannelsesfremmede unge, der er i høj risiko for aldrig at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Formålet med indsatsen er at forbedre uddannelses- og beskæftigelsesmulighederne for de 15-29 årige, der ikke er i gang med at uddanne sig eller arbejde. Gennem en målrettet og tværgående indsats med fokus på de unge i målgruppen, skabes den nødvendige støtte og opbakning til at unge uden job og uddannelse med succes kan påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse, og/eller få ordinært arbejde eller et fritidsjob. Der lægges vægt på, at der i indsatsen er fokus på den forandring, samarbejdet skal skabe for den enkelte unge