01. JUNI 2018
ORIENTERING VEDR. KVARTERMØDE I BAVNEHØJ OMRÅDEFORNYELSE


Områdefornyelsen Bavnehøj inviterer til 2. kvartermøde d. 6. juni kl. 16.30-20 i KPH Volume på Enghavevej 80, i stuen. På mødet skal forventninger og idéer til kvarteret diskuteres, og vi skal i fællesskab blive skarpere på, hvilke drømme for kvarteret, der vejer tungest - og hvorfor. Københavns Borgerrepræsentation har afsat 44 mio. kr. til en 5-årig områdefornyelse i Bavnehøj (2019-2024), hvis arbejdet skal ske i tæt samarbejde med lokalområdet. 

Et af Fællesskabernes fire indsatsområder handler om at skabe yderligere tryghed og trivsel i området - Vi ser derfor et stort potentiale i at prioritere en positiv udvikling omkring Sjælør station. Vi opfordrer beboere fra Sjælør til at deltage i mødet d. 6. juni, da områdefornyelsen i høj grad behøver input fra Sjælør. På mødet skal vi arbejde med hvad der er vigtigt for at løfte Bavnehøj (mødesteder, kultur osv.), hvorefter Bavnehøj Områdefornyelse kan lægge rammerne for de næste fem års arbejde. 

Vel mødt!