KENDER DU AHMED FRA FÆLLESSKABERNE? 

 

Ahmed er børne- og ungemedarbejder i helhedsplanen Fællesskaberne, men hvad betyder dette helt præcis? Læs mere om hans arbejde her, bl.a. hvordan han arbejder for at skabe trygge rammer og positive fællesskaber blandt boligområdets børn og unge. 

 

ARBEJDET SOM BØRNE- OG UNGEVEJLEDER 

 

"Til dagligt har jeg ansvaret for, at Idrætscontaineren og boldburet på Händelsvej kører, og så koordinerer jeg vores gruppe af brobyggere. Målet med mit arbejde er, at så mange børn og unge som muligt for en mulighed for at komme i positive fællesskaber. Det sker typisk først i Idrætscontaineren og Boldburet, og derefter guides de over i fritidstilbuddene og foreningslivet. Ligesom mine kollegaer, arbejder jeg i tæt dialog med beboerne - jeg synes, at det er spændende at høre de unge, hvad der giver mening for dem, f.eks. hvilke aktiviteter de har brug for i området. Jeg kunne i princippet komme med en masse idéer, men det giver mere mening at høre de unge direkte, da det er dem, der er målgruppen. Fordi jeg arbejder sådan, og har været her i mange år, kender jeg rigtigt mange unge og beboere, og jeg føler, at jeg er en del af området. Det er ligesom at være del af en stor familie!" 

 

IDRÆTSCONTAINEREN (IC) OG BOLDBURET PÅ HÄNDELSVEJ 

 

"IC og boldburet på Händelsvej er platforme, som kan mange ting. Det er først og fremmest aktivitetssteder, der er bemandet af brobyggere og lokale klubmedarbejdere. IC er fuld af legeredskaber, og børn og unge kan komme ned, og gratis benytte sig af dem. Der foregår både fri leg, men der bliver også arrangeret aktiviteter, f.eks. ved at en brobygger sætter en fodboldkamp i gang. Derudover er IC og boldburet også steder, hvor vi skaber relationer til børn og unge, og samtidigt lærer forældrene at kende. Det er vigtigt at have forældreopbakning, når vi guider børn over i foreningslivet; det er alt afgørende at forældre støtter op om deres børns fritidsliv!" 

 

POSITIVE ROLLEMODELLER 

 

"Brobyggerne består af fem unge fra boligområdet, der er gode rollemodeller for andre unge i området. De bemander IC og skal sætte aktiviteter i gang, og så skal de have et kendskab til området, og have et netværk blandt børn og unge. Brobyggerne er nemlig med til at rekruttere til de arrangementer vi afholder, f.eks. Sjælør/Sydhavnen Talks. Brobyggerne er ansat i en toårig periode, hvor de lærer at sætte aktiviteter i gang, og tage ansvar for opgaver. Det er mit job at give dem de opgaver, som jeg mener, at de kan klare. Det er vigtigt at klæde dem godt på, men også udfordre dem til at blive bedre til deres arbejde. Vi har månedlige møder, hvor vi taler status omkring IC og boldburet, hvad vi kan gøre bedre. Vi planlægger også Sjælør/Sydhavnen Talks. Det er de meget inde over, f.eks. ved at vælge foredragsholder, planlægge hvem, der står for hvad på selve aftenen, og skaffe publikum. Brobyggerne er altså med til at planlægge mange af de børne- og ungeaktiviteter, der foregår i boligområdet. De ved hvad de andre unge vil have, og så lærer de en masse ved at planlægge og udvikle. De har en stor stemme i de aktiviteter, der foregår i området! Ung-til-ung konceptet er vigtigt, da andre unge kan spejle sig i brobyggerne, og dermed kan de være med til at inspirere andre unge til at gå nogle gode veje; uddannelse, job osv." 

 

SAMARBEJDET MED KLUBBER OG FORENINGER 
 

"I mit arbejde som boligsocial synes jeg, at det er vigtigt, at have et godt samarbejde med de lokale klubber, SFC og Rubinen, som vi har IC sammen med. Vi holder jævnligt møder og workshops for at se på hvad vi kan justere ved, så vores tilbud og aktiviteter er attraktive for børn og unge i området. Jeg oplever, at klubpersonalet omkring IC meget gerne vil lære flere børn og forældre at kende, og det er noget som jeg er opmærksom på at arbejde hen i mod, da det jo er meningen, at vi skal guide børn over i klubberne. Vi har også samarbejde med foreninger og kulturelle organisationer, f.eks. Børnekulturstedet, som kommer ud og laver aktiviteter for børn og unge i IC og i boldburet. Det er enormt vigtigt at holde gode relationer til samarbejdspartnere, og jeg er meget glad for at vi kan finde fælles mål og visioner."