KENDER DU HODAN FRA FÆLLESSKABERNE? 

 Hodan er social vicevært i helhedsplanen Fællesskaberne, men hvad betyder dette helt præcis? Læs mere om hendes arbejde her, bl.a. hvordan hun arbejder for at forbedre trygheden i boligområdet via konfliktmægling, opgangsmøder og økonomisk vejledning.

 

ARBEJDET SOM SOCIAL VICEVÆRT

 “Alle kender til en vicevært i traditionel forstand; som hjælper beboere med tekniske ting i lejligheder, reparerer radiatorer osv. En social vicevært hjælper også beboere, men i en social forstand. Altså beboere, der måtte have nogle personlige udfordringer, som de kunne have brug for hjælp til. Vi er to sociale viceværter i helhedsplanen, Allan og jeg. Allan er mest i Sydhavnen, og jeg er mest på Sjælør, da jeg har flest forløb med familier, hvilket der bor flest af her. Udover at varetage opgaver som social vicevært, er jeg også involveret i flere projekter i samarbejde med mine kollegaer i Fællesskaberne. Det er spændende at stifte bekendtskaber med beboerne af flere forskellige veje, og jeg møder mange beboere, som er vidt forskellige - kvinder, mænd, børnefamilier og enlige. Derfor er de problemstillinger og udfordringer jeg hjælper med også vidt forskellige. Det er lærerigt at have så stor variation i sit arbejde!” 

 

HJÆLP TIL DET, DER KAN VÆRE SVÆRT

 “Vi er behjælpelige, når beboere møder udfordringer. Det kan være helt lavpraktisk, fx hjælpe med at læse breve og dokumenter, der er komplekse at forstå, eller som behandler en kompleks problemstilling. Vi arbejder også som en slags brobyggere, hvor vi hjælper med at finde ud af, hvilken myndighedsperson, der er brug for i den konkrete sag. Hvis det er bekymringer om beboerens børn, så er det børne- og ungeforvaltningen; hvis det handler om ledighed og job, så kan det være beskæftigelses- og integrationsforvaltningen, og herunder jobcenter, a-kasse og ydelsesservice. Vi hjælper med at navigere i et system, der kan være komplekst og uoverskueligt for mange, særligt hvis man i forvejen ikke har så mange ressourcer.”

 

ØKONOMISK RÅDGIVNING

 “Vi arbejder først og fremmest for at forebygge, at de beboere, der bor i helhedsplanen, ikke bliver udsat af deres lejemål. Det er vores hovedfokus, da det kan have enorme konsekvenser for individet og samfundet. Vi kan derfor hjælpe beboere med at få et økonomisk overblik, hvis de har en stram økonomi, og er bagud med huslejen. Det er en tryghedsbase at have et hjem, og derfor råder vi altid til, at huslejen skal prioriteres før alle andre udgifter. Helt konkret kan vi hjælpe med at udrede hvilke regninger, der skal betales, og lægge en plan for at huslejen bliver betalt som det første. Samtidigt kigger vi på om der er nogle ydelser, som beboeren er berettiget til, og som beboeren ikke har søgt endnu. Hvis det er tilfældet, så hjælper vi med at søge de ydelser. Som sidste udvej kigger vi også på om det er muligt at søge bevillinger hos fonde og legater for at beholde lejligheden.”

 

TRYGHED OG NABOSKAB 

 “Vi gør meget for, at der skal være trygt i boligområdet. Tryghed er selvfølgelig relativt for det enkelte menneske, men ift. relationen blandt beboerne, kan vi være behjælpelige i nabokonflikter og naboklagesager, som kan gøre det svært at bo i sin lejlighed. Hvis beboeren er i konflikt med sin nabo, kan vi tale med begge parter, og høre hvordan de hver især stiller sig i konflikten. Så kan vi tale med dem om hvorvidt det giver mening, at de sætter sig sammen og taler om sagen. Det kan fx handle om, at der er nogle børn, der larmer og generer, og der kommer man langt med at sætte beboerne sammen, for at de opnår en større forståelse for hinandens levemåder. De kan finde ud af, at børnene ikke tramper fordi de bevidst vil genere, men fordi det er en del af dét at være barn. Vi har også afholdt opgangsmøder, hvor der ikke nødvendigvis er nogle konflikter i opgangen, men hvor mødet omhandler trivsel i opgangen. Det er positivt at få naboerne til selv at indgå i en dialog med hinanden, hvor det ikke er os, der er i centrum, men hvor det er dem, der rækker ud til hinanden.” 

 

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

“Vores kontaktoplysninger står på Fællesskabernes hjemmeside, vores Facebook-sider, og vi har også opslag i opgangene. Vi prøver at gøre os synlige, og fortælle beboerne, at vi er tilgængelige, og at de altid kan tage fat i os, hvis de tror, at der er noget, som vi kan hjælpe med. Det giver rigtigt god mening at have sociale viceværter i et boligområde - ellers ville der være mange mennesker, som har brug for vejledning, der ville falde igennem, og ikke få hjælp, førend det stod slemt til. Så tøv ikke med at kontakte os!"