KENDER DU IDA FRA FÆLLESSKABERNE?  

 

Ida er netværksmedarbejder i helhedsplanen Fællesskaberne, men hvad betyder dette helt præcis? Læs mere om hendes arbejde her, og hvorfor positive netværk og fællesskaber er vigtige for et boligområde.  

 

ARBEJDET SOM NETVÆRKSMEDARBEJDER 

 

“Min rolle i Fællesskaberne er, at jeg bl.a. støtter op omkring frivilligheden i området, samt forskellige former for netværk, som er med til at styrke det gode naboskab . Jeg hjælper beboere med, at de føler sig klædt på til selv at tage ansvar for at skabe netværk i deres boligområde og fællesskaber. Udover at støtte op og vejlede, kan jeg også hjælpe med at igangsætte projekter. Der er rigtigt mange gode kræfter her i Sjælør og Sydhavnen - og det er dét, som jeg elsker ved mit arbejde; at arbejde sammen med mennesker, der rigtigt gerne vil fællersskabet, og som lægger kræfter i, at området blomstrer og er rart for både børn og voksne!”. 

 

LÆSEPROJEKTET  

 

“Jeg er tovholder på læseprojektet, der kører nu på tredje år, og det handler om at matche et barn i 3. klasse fra Ellebjerg skole - som måske har lidt vanskeligheder ift. læsning - med en frivillig. De skal så læse sammen to gange om ugen i en periode af to måneder. Det er altså et intensivt forløb, hvor børnene får et positivt skud af læselyst. Barn og frivillig læser på Fællesskabernes kontor én af dagene, og så mødes de desuden hjemme hos barnet, hvor enten mor eller far er tilstede. På den måde kommer læsningen også ind i hjemmet, og kan fylde på en positiv måde. Alle os forældre ved, at det kan være udfordrende at få læst i hverdagen, selvom vi ved, at det netop fungerer som et godt grundlag for generel faglighed. Nogle gange er det også nemmere, at det er andre end børnenes forældre, der læser med barnet. Det skulle gerne være en hyggelig seance, hvor den frivillige også læser højt for barnet, hvilket også kan bidrage til et godt perspektiv på læsning, og kan i sidste ende medføre, at barnet får større læselyst. Undervejs har jeg kontakt til Ellebjerg skole, samt støtter de frivillige i projektet, og sørger for at både barn, frivillig og forældre er tilpas i projektet!”. 

 

NABOSKABSUDDANNELSEN  

 

“Vi har oplevet og har erfaring med, at der er mange beboere, der vil en masse ting i deres boligområde. Det kan være kompliceret at starte sådan nogle initiativer op, da det bl.a. kan være udfordrende at få andre beboere med på idéen, eller svært at vide hvem man skal kontakte for, at idéen kommer i gang. Det er altså svært at planlægge et projekt og få et overblik over det, hvis man ikke har de nødvendige redskaber til det. Jeg er tovholder på Naboskabsuddannelsen, som er et projektstyringskursus, hvor beboere kan lære om en masse redskaber (bl.a. grafisk facilitering) til at kunne styre deres eget projekt. Vi har kørt Naboskabsuddannelsen for andet år i træk, der har været 12 beboere hver gang, hvor der faktisk har været beboere fra alle boligområderne i helhedsplanen - på den måde er der også blevet udviklet et samarbejde på tværs af beboergrupper. Det er en fornøjelse at se, at der sker en udveksling indenfor de rammer, som man har skabt. Og at deltagerne på Naboskabsuddannelsen får en fælles oplevelse af, at at der er mange, der gerne vil arbejde for området!”. 

 

BYDELSMØDRENE  

 

“Jeg har i en del år været koordinater for et netværk af bydelsmødre i Sjælør og Sydhavnen. Det har især været min rolle at indkalde til månedsmøder, hvor bydelsmødrene mødes og udveksler erfaringer. Møderne kan være med fokus på hvordan de kan bruge hinanden ift. nogle af de problematikker, de kan opleve, når de er ude og hjælper beboere. De kan også handle om at udvikle forskellige tiltag i området, som gerne skal komme beboerne til gode fx oplægsaftener omkring børneopdragelse eller sociale medier. Min fornemmeste rolle er i virkeligheden også at trække mig så meget som muligt, da der er meget stærke kræfter blandt bydelsmødrene; de kan godt selv det her! Fra helhedsplanens side af, skal vi respektere, at det er deres gruppe, og at de beslutter hvilke aktiviteter, der skal foregå i gruppen.”  

 

AT STØTTE OG FORANKRE 

 

“Som førnævnte projekter nok også udstråler, så er mit formål at understøtte, og dernæst få forankret projekter og tiltag, så de kan vokse på en bæredygtig måde. På den måde kan jeg respektere de beboere, som jeg egentlig er her for i mit arbejde; jeg ser de potentialer der er, og jeg får dem til at blomstre. Helhedsplanen er her ikke for altid, og derfor arbejder vi meget med at støtte op omkring projekter. Hvis helhedsplanen skulle være den bærende kraft, så ville det falde til jorden.”  

 

HAR DU EN IDE TIL ET PROJEKT?  

 

“Vi vil altid gerne have, at beboerne kommer forbi vores kontor, og siger hvis de gerne vil være med til at starte noget op. Kom op og drik en kop kaffe, og så snakker vi om det, og ser på hvilken rolle helhedsplanen kan spille i det. Så kom endelig forbi og sig hej!"

 

 

Ida holder et inspirationsoplæg om Naboskabsuddannelsen til "Boligsocial bazar" d. 27. september 2018