11. SEPTEMBER 2018
KENDER DU LASSE FRA FÆLLESSKABERNE?

Lasse er projektleder her i helhedsplanen, men hvad betyder dette helt præcis? Læs her om hans arbejde, og hvordan Fællesskaberne samarbejder med forskellige aktører i lokalområdet.

ARBEJDET SOM PROJEKTLEDER

"Min rolle i Fællesskaberne indebærer mange ting, og kan også skifte periodisk. Primært er mit arbejde at understøtte de planer vi har for helhedsplanen; vi støtter lokale organisationer, og samarbejder med beboerne om deres behov for at løfte området positivt. Dernæst igangsætter jeg , og holder fast i samarbejde med kommunen og NGO'er samt foreningslivet. Mit arbejde handler altså om at samskabe, koordinere på tværs af flere projekter, prioritere nye potentialer, og gøre plads til at projekter ændrer sig - det er jo mennesker vi har at gøre med, det er udgangspunktet for alt vores arbejde!"

FÆLLESSKABERNES FORSKELLIGE SAMARBEJDSPARTNERE

"ISA (Idræt, samvær og aktivitet) Sydhavn Games projektet er et samarbejde med Ellebjerg Skole, lokale foreninger og Socialforvaltningen. Projektet handler om at udvikle foreningslivet, og samtidigt indvie flere unge i det. Det er generelt givende for unge at være en del af et positivt fællesskab, og en påviselig faktor for om de lykkes med mange andre ting i livet. Sammen med Områdefornyelsen Sydhavnen tilbød vi Ellebjerg Skole at lave en konkret beskrivelse af projektet, og starte det op. Vi har sammen investeret i en koordinater, som bl.a. har inviteret foreninger ind, koordineret med lærerne på skolen, så elever kunne møde foreninger i skolens vaglfags-uger samt om aftenen, til træning på skolen. Det har været en stor succes, da mange unge er kommet ind i foreningerne, og flere har også fået arbejde som instruktører. Projektet er nu blevet forankret, og ligger primært hos Ellebjerg Skole. Det har gjort en kæmpe forskel at finde de rigtige mennesker i de rigtige foreninger, som vil det samme som os; at være noget for de unge!"

"Jeg er med i bestyrelsen i det nystartede Huset 2450, der er et foreningshus i det centrale Sydhavnen, som skal kunne bruges af lokale aktører. Mange foreninger mangler et sted at være, når de skal udvide og finde nye medlemmer i området. Ved at sidde i bestyrelsen i Huset 2450, kan jeg være med til at understøtte det foreningsarbejde, som vi ønsker skal blomstre her i området. Vi kender allerede til de dygtige mennesker, der kan gøre området endnu federe at være en del af. Helt konkret handler det om at skabe plads til, at foreningerne kan være her; det kan handle om lokaler eller samarbejder på tværs af foreningerne."

"Vi har arbejdet meget sammen med Områdefornyelsen Sydhavnen, da de ofte har målsætninger, der læner sig op af vores - dog i et mere fysisk perspektiv. Områdefornyelsen Bavnehøj er en nystarter områdefornyelse, og deres geografiske udmøntning indbefatter Sjælør station. Derfor har vi nogle fælles interesser i forbindelse med vores indsatsområder Tryghed og trivsel og Kriminalpræventive indsatser. Vi er med i styregruppen i Områdefornyelsen Bavnehøj, og arbejder på  at få nedsat en arbejdsgruppe af lokale beboere. Vi ved af erfaring, at der er meget utryghed omkring stationen, og vi prøver derfor at løse problemet med den fysiske tilgang som områdefornyelsen har; at gøre stationen til et pænt sted, der er hyggeligt, og hvor der er plads til fritidsaktiviteter." 

"Den 19. august arrangerede vi Fællesskabernes Årsfest, der havde tre overordnede formål: at synliggøre vores arbejde, sætte fokus på beboerinddragelse og få inputs, samt invitere nogle af vores samarbejdspartnere, og gøre opmærksom på deres initiativer. Der deltog omkring 150 mennesker (forældre, børn og unge), og dagen indebar bl.a. oplæg i samarbejde med AJAX Håndboldklub, Ellebjerg Skole og lokale beboere, som vi alle samarbejder med. Derudover åbnede vi op for en diskussion, hvor beboerne kunne fortælle os, hvad de synes om vores eksisterende arbejde, og hvad vi skal gøre mere ud af. Vi ville også gerne have idéer til nye projekter, og lige pt bruger vi tid på at ringe rundt til folk, og høre om de har lyst til at gå i gang med de projekter, som de nævnte til Årsfesten. En ret væsentlig pointe i det boligsociale arbejde er, at vi kan støtte op og hjælpe, men vi gør det ikke alene. Det handler om at undertstøtte beboerne til at blive de bærende kræfter."

FÆLLESSKABERNES BIDRAG

"I Fællesskaberne ved vi meget om udsatte områder, og vi er dygtige til at koordinere, planlægge, lytte til folk, og inddrage de personer, der er behov for. Vi har kendskab til hvordan man kan udvikle og samskabe i fællesskab. Vi har projekter som vi selv starter op, fordi vi ser nogle behov, men vi kan også sagtens være den støttende faktor. Fordi helhedsplanen som udgangspunkt er her i fire år, er der tid til at arbejde, regulere, forankre og gå videre - i Fællesskaberne understøtter vi hele vejen igennem og med fokus på beboerne i området!"