KENDER DU PERNILLE FRA FÆLLESSKABERNE?  

 

Pernille er familiemedarbejder i helhedsplanen Fællesskaberne, men hvad betyder dette helt præcis? Læs mere om hendes arbejde her, bl.a. hvordan involvering af børn og forældre kan skabe værdifulde relationer og positiv forandring i boligområdet.  

 

ARBEJDET SOM FAMILIEMEDARBEJDER 

 

“Jeg arbejder både med forældre og børn, og jeg prøver at styrke relationer, som i sidste ende gør, at familier får bedre vilkår i deres liv. Jeg er ikke sådan en, som fortæller andre folk hvad de skal gøre. Jeg prøver i højere grad at skabe netværk, og sørge for, at forældre møder andre forældre, og derigennem kan vidensdele og udveksle erfaringer. Eller sætte forældre i forbindelse med fagpersoner, hvis de har brug for professionel viden eller samarbejde. Jeg har altid en form for part i projekter, hvor der er fokus på familier, og ofte sammen med nogen af mine kollegaer fra Fællesskaberne." 

 

FORÆLDREMØDEFORLØB  

 

“Projektet er et samarbejde med Ellebjerg skole, som vi har kørt tre gange. Sidst var det med 6. årgang, som Ellebjerg skole udvalgte. Der kan være flere årsager til valg af årgang, men oftest handler det om at forbedre trivslen hos eleverne. Derudover er det en måde hvorpå forældrene kan komme mere i tale, og lære hinanden bedre at kende. Vi afholder seks forældremøder, hvor temaerne både bliver bestemt af lærerne og forældrene. Inden forløbet afholder vi individuelle samtaler med alle forældre på årgangen, hvor vi prøver at forstå årgangens udfordringer og problematikker, og hvad både lærere, forældre og elever kunne have brug for. Bare fordi, at vi er fagpersoner, betyder det ikke, at vi ved hvad der er bedst eller mest brug for - oftest er eksperterne netop de mennesker, som det hele handler om. Derfor har vi en faciliterende rolle, hvor vi planlægger, booker foredragsholdere, sørger for mad, tolke, og husker forældrene på at komme til møderne. Det vi oplever, at forældremøderne kan er, at lærere og forældre får en bedre relation, og har nemmere ved at samarbejde efterfølgende. Det samme gælder for relationen forældrene imellem, hvilket er godt i forhold til at tackle de udfordringer, som kan opstå på en årgang. At forældre tør kontakte hinanden og snakke om konflikter, og stoler på, at de har de samme værdier og menneskesyn. Derudover får forældrene selvfølgelig også faglig læring fra de forskellige oplægsholdere, men jeg tror, at det primært er netværket, som gør det til et bæredygtigt projekt.”  

 

BØRNEBESTYRELSEN  

 

“Jeg har startet børnebestyrelsesprojektet op i Sydhavnen. Det er et af de projekter, som jeg er mest glad for, og stolt af, og som jeg kan se nytter noget i boligområdet. Børnebestyrelsen består af 8-10 børn mellem 8-13 år, som arbejder med at være en bestyrelse, i samme forstand som en “rigtig” bestyrelse, som man kender fra f.eks. en afdelingsbestyrelse. Projektet lærer børnene, at hvis de arbejdet hårdt for noget, så kan de faktisk godt udrette noget. Der er så meget stigmatisering omkring at bo i et udsat boligområde, og derfor synes jeg, at det er en værdifuld erfaring for børn  i forhold til deres selvopfattelse, og hvad de kan formå i verdenen. De får noget selvtillid, lærer at argumentere, tør stille sig op og sige hvad de tror på, tænker sig om før de taler; helt basale kompetencer, som de kan bruge i deres videre liv. Derudover gør børnebestyrelsen også noget for den enkelte boligafdeling, da de udretter projekter og arrangerer aktiviteter, som samler beboerne f.eks. skraldedage og fester. De er med til at vise boligområdet, at børn også kan være med til at tage ansvar, bidrage til positiv udvikling og skabe en god fortælling om området. For et par år tilbage lykkedes børnebestyrelsen med at få anskaffet et nyt boldbur til deres boligafdeling. De besøgte afdelingsbestyrelsen, solgte lodsedler, og så hjalp jeg dem med at skrive en ansøgning til Den A. P. Møllerske Støttefond, som efterfølgende bevilligede et stort beløb til at realisere visionen. Det er fedt at være med til at skabe nogle oplevelser for børn, som de aldrig glemmer, og som kan være med til at styrke dem videre i deres liv.” 

 

AT VÆRE BOLIGSOCIAL MEDARBEJDER 

 

“Jeg tror på, at forandring skabes nedefra. Hvis man skal skabe positiv forandring for folk, så handler det ikke om, at man skal fortælle dem, hvad de skal gøre, men derimod skabe nogle rammer for, at de selv kan gøre de ting, som de har lyst til i deres liv. Det boligsociale giver magten til de mennesker, vi arbejder med. Jeg har tidligere arbejdet med en anden form for inddragelse, men jeg synes, at der er en super ærlig form for inddragelse i det boligsociale, som er værd at kæmpe for. Jeg tror, at det arbejde vi laver bliver mere forankret i boligområderne, fordi vi hjælper beboere med selv at kunne arbejde videre med projekterne. Det er en værdig tilgang til mennesker. Jeg tænker altid, at jeg arbejder for at gøre mig selv arbejdsløs. Min fornemmeste opgave er ikke at få mennesker til at lave relationer med mig, men i stedet skabe relationer med hinanden, da det er mere bæredygtigt for dem i deres liv.”