”Vi lærte at få overblik over opgaverne, og hvad man skal starte med i et projekt. Man kan ikke gå direkte til økonomien, der er nogle ting man skal igennem først. Det gav mulighed for at dele opgaverne ud imellem os, så alle fik noget at lave. Og så lærte vi at lave et skema at arbejde ud fra. Vi lærte også at præsentere vores projekt, uden at skræmme andre væk. Og at uddelegere opgaver, uden at være en boss – vi er jo allesammen sammen om det her.”  (Deltager på naboskabsuddannelsen)


Naboskabsuddannelsen er et eksempel på, hvordan vi i Fællesskaberne arbejder med kapacitetsopbygning hos den enkelte beboer og indenfor grupper af beboere.  

  

Naboskabsuddannelsen er et kursusforløb over 3 gange af 3 timers varighed, som afsluttes med en 4. gang, hvor projekterne præsenteres og diplomer overrækkes. Det har til formål at give deltagerne kendskab til relevante projektstyringsværktøjer og projektledelse gennem grafisk facillitering, samt give deltagerne mulighed for, at de kan bruge disse værktøjer i praksis på egne projekter.  

  

Deltagerne introduceres også til, hvordan de rekrutterer nye frivillige kræfter og skaber motivation og ejerskab hos de øvrige deltagere i projektet.  

  

Naboskabsuddannelsen skal understøtte styrkelsen af lokale initiativer og frivillige kræfter i projekter og aktiviteter, som er medvirkende til at udviklingen i boligområderne går i en positiv retning, og at beboerne føler sig klædt på til at tage ansvar for denne udvikling.   

  

Målgruppen er alle beboere (over 16 år), som allerede er frivillige og aktive i deres boligområdes sociale liv, og som enten allerede har en idé til et projekt eller aktivitet, eller som ønsker at få inspiration til idéudvikling. Det kan også være beboere som ikke tidligere har været frivillige i deres boligområde, men som eksempelvis ønsker flere aktiviteter for børn, unge og familier i deres boligområde. Vi forsøger at sammensætte et så mangfoldigt hold som muligt gennem en bred rekruttering. På den måde oplever vi at deltagerne kan støtte og inspirere hinanden undervejs, og der opstår mulighed for at danne nye samarbejder på tværs af beboergrupper. 

 

For yderligere oplysninger, kontakt netværksmedarbejder Ida på tlf. nr. 2114 2688 eller e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.