28. OKTOBER 2018

 

BLOGINDLÆG: NABOSKABSUDDANNELSEN

Skrevet af: Ida Hedegård Haddad, netværksmedarbejder i Fællesskaberne

 

 

Mit navn er Ida, og jeg er netværksmedarbejder i Den boligsociale helhedsplan, Fællesskaberne. Nedenfor vil jeg beskrive Naboskabsuddannelsen, som er et af de tiltag, som jeg i samarbejde med min kollega Madeleine, har arbejdet med for andet år i træk.

 

Beboerne på Sjælør og i Sydhavnen er helt naturligt blandt vores vigtigste samarbejdspartnere. Generelt arbejder vi i helhedsplanen med at understøtte de mange gode ressourcer og engagerede beboere, så de oplever at stå endnu stærkere, og at deres område bliver et endnu mere trygt og rart sted at bo og leve i for både børn og voksne. 

 

Naboskabsuddannelsen er et eksempel på, hvordan vi arbejder med kapacitetsopbygning hos den enkelte beboer og indenfor grupper af beboere, så de gode trygheds- og netværksskabende aktiviteter bygges solidt op af beboerne selv. Kapacitetsopbygning betyder i denne sammenhæng at beboerne føler sig klædt på til at tage ansvar for at få positive aktiviteter op at stå i samarbejde med andre beboere. Naboskabsuddannelsen giver dem redskaberne hertil i form af projektstyringsværktøjer, og det skaber rammerne for at forskellige beboere mødes og netværker på tværs af boligafdelingerne omkring sammenfaldende idéer. På kurset får de også tid til at bruge værktøjerne på egne projekter og aktiviteter. Kurset løber over 3 gange af 3 timers varighed, som afsluttes med en 4. gang, hvor projekterne præsenteres og diplomer overrækkes.

 

Naboskabsuddannelsens rammer og indhold er udarbejdet i samarbejde med Mette Jeppesen og Mia Pallisgaard fra hhv. Tankestreger og Procesværkstedet. De står også for selve undervisningen, som tager udgangspunkt i grafisk facilitering. Det visuelle udtryk ved skabeloner og tegninger gør det nemmere at følge med og blive en del af processen omkring den fælles udvikling af en projektidé, da det virker mere overskueligt og tilgængeligt for alle uanset faglig og sproglig baggrund.

 

En af sidste års deltagere siger følgende om Naboskabsuddannelsens betydning for hendes projektgruppes videre arbejde:

”De efterfølgende planlægningsmøder var gode, alle mødte op og alle følte et ansvar for planlægningen. Når vi mødtes vidste vi nemlig, hvad vi skulle gå i gang med takket være de skabeloner og planlægningsredskaber vi havde fået på uddannelsen”.

Citatet rammer meget fint noget af det, som Naboskabsuddannelsen kan være med til; nemlig at sætte fokus på at oparbejde fælles fodslag i projektgruppen og styrke de organisatoriske evner hos den enkelte og i hele gruppen. Gennem dette oplevede jeg sidste år, at kurset var med til at give en gruppe kvinder på Sjælør mod på at arrangere en fælles familietur på egen hånd. Det var tydeligt at se at kurset og det efterfølgende planlægningsarbejde var med til at skabe en større tro på egne evner, og at deltagerne blev klogere på at få et projekt til at lykkes i samarbejde med gode naboer. 

 

Dette års forløb er netop afsluttet og vi står midt i at mødes med projektgrupperne og følge deres vej til at realisere deres idé. Ikke ved at overtage idéen, men ved at støtte dem i processen omkring at nå deres mål. De tre projektgrupper, der blev dannet undervejs på dette års kursus, vil arbejde videre med henholdsvis en kvindegruppe i Sydhavnen, en børneklub for børn og deres forældre og en anti-graffiti gruppe, som vil arbejde for at engagere beboere i bekæmpelsen af graffiti i Sydhavnen. Vi glæder os til at følge dem og se at deres idéer forhåbentlig bliver en realitet i samarbejde med andre beboere og lokale aktører. Det er en fornøjelse at se, når beboerinitiativer vokser fra idé til virkelighed og engagementet vokser i takt med dette. Dér oplever jeg, at der sker en positiv forandring for de beboere der udfører aktiviteten og for de beboere, der bliver involveret i aktiviteten.