BOLIGORGANISATIONER

| Som er den del af den nye helhedsplan

Den boligsocial helhedsplan Fællesskaberne, er Københavns største helhedsplan og dækker over et geografisk stort område et stort antal beboere og et samarbejde på tværs af de 4 boligorganisationer.

For at sikre at helhedsplanen, kan optimere indsatsen i alle de omfattede boligafdelinger, er der etableret et ERFA udvalg af ansatte repræsentanter fra alle 4 boligorganisationer. Udvalgets opgave er at udveksle idéer og vidensdele, således at erfaringer og vellykkede aktiviteter kan bruges på kryds og tværs af de enkelte afdelinger. Formålet med ERFA udvalget er også at sikre samarbejde med driften og de mange forskellige lokalkontorer og ejendomskontorer.

AKB varetager i øvrigt, som er en del af KAB - fælleskabet, den overordnede administration af Fælleskaberne.