BOLIGORGANISATIONER

| Som er den del af helhedsplanen

Den boligsociale helhedsplan Fællesskaberne er Københavns største helhedsplan, og dækker over et geografisk stort område bestående af 7.117 beboere. Helhedsplanen  er et samarbejde på tværs af de fire boligorganisationer; AAB, AKB København, VIBO og Boligforeningen 3B. 

Der er etableret et ERFA-udvalg bestående af repræsentanter fra de fire boligforeninger. Dette skal sikre, at helhedsplanen fortsat kan optimere indsatsen i alle de omfattede boligafdelinger. Udvalgets opgave er at udveksle idéer og vidensdele, således at erfaringer og vellykkede aktiviteter kan bruges på kryds og tværs af de enkelte afdelinger. Formålet med ERFA-udvalget er også at sikre samarbejde med driften og de mange forskellige lokalkontorer og ejendomskontorer.

AKB København varetager i øvrigt, som en del af KAB-fælleskabet, den overordnede administration af Fælleskaberne.