Den boligsociale helhedsplan 2017-20
Helhedsplanen i detaljer

Fællesskaberne i Sjælør- Sydhavnen er Københavns største boligsociale helhedsplan og administreres af boligforeningen AKB, København under KAB. Helhedsplanen dækker 3.905 lejemål med 7.117 almene beboere fordelt på de fire boligorganisationer AAB, Vibo, 3B og AKB, repræsenteret ved 23 lokale afdelingsbestyrelser og en ERFA gruppe med professionelle repræsentanter fra alle fire organisationer. Helhedsplanen er finansieret af Landsbyggefonden.

Hovedformålet med helhedsplanen er at øge tryghed og forebygge negativ social arv i området. Med de fire indsatsområder tryghed og trivsel, kriminalpræventive indsatser, uddannelse og beskæftigelse samt forebyggelse og forældreansvar er der i helhedsplanen et særligt fokus på udsatte børn og unge samt deres forældre.

Det boligsociale arbejde tager sit udgangspunkt hos beboerne gennem opsøgende arbejde og aktiviteter. Lokale driftsorganisationer (f.eks. skoler, børneinstitutioner, lokale erhvervsdrivende), kommunale, private som NGO’er er alle essentielle medspillere i udførsel og udvikling af det boligsociale arbejde. Hermed finder Fællesskaberne de bedste forudsætninger for at kunne arbejde inddragende, samskabe og lykkes med forankring af vores vellykkede initiativer.

Klik ind på nedenstående pdf-filer, hvis du ønsker et detaljeret indblik i den boligsociale helhedsplan for Sjælør og Sydhavnen.


Strategisk samarbejdsaftale

Tryghed & Trivsel 2017-2020

Kriminalpræventiv indsats 2017-2020

Uddannelse og beskæftigelse 2017-2020

Forebyggelse og forældreansvar 2017-2020