Helhedsplanen løber fra d. 1.1.2017 frem til d. 31.12.2020 og er udarbejdet i samarbejde med boligorganisationerne AAB, AKB, VIbo og 3B og Københavns Kommune.

I 2020 har Parterne omkring helhedsplanen formået at skabe en samarbejdsmodel, som kommer beboerne på Sjælør Boulevard og i Kgs. Enghave til gode ved at deres handle-muligheder til at skabe bedre trivsel og et rigere dagligliv for dem selv, er blevet styrket. Parterne har taget stilling til en eventuel forankring af vellykkede indsatser og aktiviteter.