Den boligsociale helhedsplan Fællesskaberne er placeret i hjertet af Sjælør, og har ni fastansatte medarbejdere, som alle bidrager med forskellige fagligheder til den boligsociale indsats i Sydhavnen og Sjælør.

Selvom alle sidder med forskellige projekter, er sparring og samarbejde en vigtig del af det daglige arbejde. 

 

Fællesskabernes mission er empowerment. 

Vi arbejder for at styrke og udvikle beboernes kompetencer, så de kan opnå det de gerne vil. Det er vigtigt for os, at beboerne bliver inspirerede til at være handlekraftige og selvstændige, og at vi støtter dem i dette uden at overtage processen. 

 

For at vores mission lykkes, er det vigtigt for os, at vores arbejdsmetode afspejler vores overbevisning. Derfor arbejder Fællesskaberne med: 

 

DEDIKATION

Vi arbejder for, at de enkelte medarbejdere i helhedsplanen er engagerede i netop de projekter, de hver især brænder for at arbejde med. På denne måde sikrer vi, at alle er glade for, og motiverede i, deres arbejdsopaver.

 

FORANDRING 

Vi arbejder for, at beboerne oplever succes gennem positiv forandring. Ydermere vil vi synliggøre de gode historier i boligområderne, som kan være med til at styrke den lokale tryghed og trivsel. 

 

STRATEGI 

Vi arbejder for at have en klar og synlig strategi for vores arbejde, da dette skaber fællesskab om vores projekter både indadtil og udadtil. Vi prioriterer også en stærk og tydelig organisering af vores projekter, som sigter mod vores fælles langsigtede mål. 

 

RESPEKT 

Vi arbejder for at møde det enkelte menneske med respekt for dets drømme, ressourcer og livssituation, da vi tror på, at det er afgørende for vores arbejde med mennesker.