De sociale viceværter arbejder med følgende mål: 

 

At nedbringe antallet af udsættelser  

Den sociale vicevært samarbejder med et omfattende netværk af ansatte i boligorganisationer og kommune, med henblik på at forebygge fogedudsættelser. Det sker ved at der trækkes en liste over fogedsager hver 14. dag, hvorefter der sendes en liste til boligrådgiverne, med oplysning om adresse og hvor meget huslejerestancen løber op i. Samtidig sender den sociale vicevært et brev, med råd og vejledning om hvor beboeren kan få hjælp. 
Enten hos en af de andre aktører i netværket, eller han hjælper selv beboeren med at udarbejde et budget/søge enkeltydelse eller legat. I forlængelse af kontakten med beboeren, udredes årsagen til at de er kommet i restance, med henblik på at forebygge gentagelse.                       

               

At nedbringe antallet af nabostridigheder og konflikter  

Den sociale vicevært tilbyder konfliktmægling i det omfang han ikke er inhabil. Hvis problemet er mere omfattende, arrangeres der opgangsmøder, men stadig med mægling som hovedingrediens. I den situation hvor der er tale om opgangsmøder, vil der altid være 2 mæglere til stede. Alle møder skal gerne munde ud i en skriftlig aftale mellem beboerne. Her er det måske vigtigt at pointere, at man ikke kan lave aftaler der tilsidesætter den almindelige husorden. I de situationer, hvor den sociale vicevært er inhabil, bruges der eksterne mæglere. Der er aktuelt et samarbejde i gang med KFUM, som har frivillige mæglere på landsplan, og som ikke koster noget.        

                                                  

At styrke beboernes tryghed og trivsel

Der arbejdes på flere forskellige planer, vedrørende tryghed og trivsel. Den sociale vicevært er en del af flere forskellige netværk i området, herunder Det Sociale Beredskab/Tryghedsnetværket og Mozarts Plads Gruppen (som bl.a. beskæftiger sig med de sociale konsekvenser af lukningen af Mozarts Plads, grundet Metrobyggeriet).

 

For yderligere oplysninger, kontakt sociale viceværter Allan på tlf. nr. 2977 8628 eller e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., eller Hodan på tlf. nr. 5168 6647 eller e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.