Den sociale vicevært tilbyder støtte i naboklagesager via konflikthåndtering, mægling, opgangsmøder og infomøder.